Instrukce ke Covidu

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO CESTY Z BRNA NA LETIŠTĚ VÍDEŇ A ZPĚT

Trasa Vídeň letiště - Brno

Rádi bychom Vás všechny přepravili do České Republiky, ale vláda nám od 5.2.2021 nařídila neumožnit cestu cestujícím, kteří nesplní následující požadavky. Pokud toto nařízení nedodržíme čekají naši společnost velké sankce. 

3.4.2021 Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky pro návrat českých občanů ze zahraničí. Bohužel pro cestování veřejnou dopravou platí stále požadavek na testy nejenom ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, ale i ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy. 

Požadavky cestování do ČR:

 • ze zemí s nízkým rizikem nákazy – žádné požadavky, pouze předložit letenku
 • ze zemí se středním a s vysokým rizikem nákazy
 • 1. předložit doklad (potvrzovací email, který obdržíte po vyplnění a odeslání formuláře) o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře - https://plf.uzis.cz/
 • 2. předložit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) s negativním výsledkem
 • cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že: 1) nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, 2) absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2,  a 3) od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; tito cestující nemusí předkládat negativní výsledek testu a přihlášení do příjezdového formuláře 
 • Osoby, kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, před svým návratem do ČR ze zemí se středním a s vysokým rizikem nákazy pouze vyplňují Příjezdový formulář. 
 • ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy
 • 1. předložit doklad (potvrzovací email, který obdržíte po vyplnění a odeslání formuláře) o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře - https://plf.uzis.cz/
 • 2. předložit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) s negativním výsledkem
 • cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že: 1) nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, 2) absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2,  a 3) od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; tito cestující nemusí předkládat negativní výsledek testu a přihlášení do příjezdového formuláře 
 • ze zemí s extrémním rizikem nákazy 
 • 1. předložit doklad (potvrzovací email, který obdržíte po vyplnění a odeslání formuláře) o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře - https://plf.uzis.cz/
 • 2. předložit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) s negativním výsledkem
 • 3. Stejně tak musí cestující disponovat potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky 
 • v této skupině mají výjimku pouze děti do 5-i let

 

Trasa Brno - Vídeň letiště 

Cestující se při cestě na letiště NEMUSÍ prokazovat PCR testem, ale pouze letenkou a osobním dokladem. Při tranzitu není povinnost elektronické registrace.