DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO CESTY Z BRNA NA LETIŠTĚ VÍDEŇ A ZPĚT

Trasa Vídeň letiště - Brno

Rádi bychom Vás všechny přepravili do České Republiky, ale vláda nám od 5.2.2021 nařídila neumožnit cestu cestujícím, kteří nesplní následující požadavky. Pokud toto nařízení nedodržíme čekají naši společnost velké sankce.

Požadavky cestování do ČR:

 • ze zemí s nízkým rizikem nákazy – žádné požadavky
 • ze zemí se středním a s vysokým rizikem nákazy
  1. předložit doklad (potvrzovací email, který obdržíte po vyplnění a odeslání formuláře) o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře - https://plf.uzis.cz/
  2. předložit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) s negativním výsledkem
 • ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy
  1. předložit doklad (potvrzovací email, který obdržíte po vyplnění a odeslání formuláře) o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře - https://plf.uzis.cz/
  2. předložit PCR test s negativním výsledkem, který musí být proveden nejvýše 72 hodin před započetím cesty. Pokud není možné podmínky před cestou do ČR splnit, platí do 14. 2. 2021 "přechodné období", kdy je možné do ČR cestovat i s antigenním testem (ne starším než 24 hod) nebo absolvovat test až při vstupu do ČR (tedy v praxi na letišti).

Pravidla pro vstup a návrat do ČR (anglicky) https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22293734

Trasa Brno – Vídeň letiště

 • Respirátor typu FFP2 – v Rakousku je zavedena povinnost mít ve veřejné dopravě respirátor typu FFP2 nebo s vyšší ochranou, proto Vás žádáme, abyste si tento typ vzali na cestu s námi. Pokud ho nebudete mít nemusíte být vpuštěni do Rakouska. Výjimku mají děti mladší 14 let, těhotné ženy a osoby, které si je nemohou nasazovat ze zdravotních důvodů.
 • Cestující se při tranzitu Rakouskem bez přestávky nemusí prokazovat PCR testem, ale pouze letenkou a osobním dokladem. Při tranzitu už není vyžadována registrace.